Mik goed met innovatie

Woningcorporaties veranderen snel. Op meerdere fronten worden uitvindingen gedaan die ervoor moeten zorgen dat de klanten van woningcorporaties goed kunnen blijven wonen. Die innovaties spelen zich af op een viertal terreinen. We gaan ze met u na.

  • De zorg voor betaalbaar wonen is de belangrijkste opdracht van woningcorporaties, ook in een tijd dat de huren stijgen. Betaalbaar wonen wordt o.a. bevorderd door de uitvoering van verbeteringsprogramma's waarbij de energiekosten van woningen sterk worden teruggedrongen. De voornaamste innovatie zit in de veranderende regelgeving waarbij de huidige energielasten kunnen worden benut ter dekking van de investeringslasten van de verbeteringen.
  • De belangrijkste rem op investeringen van woningcorporaties wordt niet gevormd door de verhuurdersheffing, maar door het gestegen schuldniveau en daarnaast de daling van de waarde van het vastgoed van woningcorporaties. Daardoor komt de financierbaarheid van investeringen in de knel. We hebben nieuw geld nodig. Er worden belangrijke stappen gezet om institutionele beleggers zoals pensioenfondsen méér in Nederland en méér in de bouw te laten beleggen. Woningcorporaties kunnen een rol vervullen in het beheer van de woningen die op deze wijze worden gebouwd, mits zij een kostenniveau kunnen bereiken waarbinnen de belegger het gewenste rendement kan behalen.
  • Het huurniveau van de bestaande woningvoorraad hoeft niet zo snel te stijgen als de kosten van de woningcorporatie worden beperkt. Hieraan zien we dat de betaalbaarheid voor huurders als een taak wordt gezien: er wordt op grote schaal bezuinigd op de kosten van de organisatie. Er is nóg een reden om te bezuinigen: uit het resultaat van de exploitatie moeten ook de (hoge) schulden worden afgelost. Hoe lager de kosten, hoe beter dat lukt. Bezuinigen alléén is niet voldoende om de kosten omlaag te brengen. We ontwerpen een andere bedrijfsvoering, gebaseerd op handelingen van de klant en van de leverancier (bouwbedrijf), met elkaar samenwerkend via internet. Overbodige handelingen door de organisatie worden geëlimineerd, de woningcorporatie ziet toe op de correcte uitvoering van het werkproces.
  • Bouwen en verbeteren wordt anders. Onrendabele toppen van meer dan een halve ton per woning, en het lenen van financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud, het kan allemaal niet meer. We bouwen nu (veel) goedkoper door vermindering van het aantal typen woningen en het herhalen van bouwplannen. We verminderen bouw- en onderhoudskosten door het aangaan van slimme verbanden met bouwbedrijven (ketensamenwerking en onderhoudscontracten). De exploitatie van de woningen dekt ook het onderhoud.
  • De huurder staat centraal bij het ontwikkelen van deze innovaties. Als we erin slagen om huurders met een laag inkomen betaalbaar en duurzaam te laten wonen, dan ziet de toekomst voor de woningcorporatie er weer prima uit.