Adviespraktijk

Organisaties in de volkshuisvesting (woningcorporaties, huurdersorganisaties e.d.) kunnen mij inschakelen om te helpen bij beleids- en organisatievraagstukken. Het gaat daarbij louter om advies en projecten, niet om interim opdrachten. U komt met mij snel tot de hoofdzaken.

De uitvoering

Veranderen blijft lastig, zeker als de organisatie gaat krimpen. Toch kan met enthousiasme aan nieuwe oplossingen worden gewerkt. We zoeken samen naar betere oplossingen voor klanten, een prettige samenwerking van medewerkers en ICT hulpmiddelen die toegesneden zijn op de opgaven. Daar wil ik graag aan werken.

Stijl en samenwerking

Een lang CV, veel ervaring brengt met zich mee dat veel opgaven herkenbaar zijn. Projecten blijven beheersbaar, worden betrouwbaar uitgevoerd en lopen op geen enkele manier uit de hand. Stukken komen snel tot stand en zijn helder geschreven. De stijl van samenwerken is er een die zich kenmerkt door collegialiteit en duidelijkheid.

Maximale creativiteit

Doorgaans worden de resultaten van een project beter als de vooraf gestelde kaders helder zijn. Binnen uw randvoorwaarden wordt ieders creativiteit gemobliseerd ten behoeve van het best mogelijke resultaat. In mijn ervaring wordt in een eerste gesprek al de basis gelegd voor de goede samenwerking. Ik laat me graag door u uitnodigen.

Peter Gerrits

Wonen gaat niet vanzelf. Uw bedrijfsvoering is optimaal als u betaalbaar wonen aanbiedt en toch kunt blijven investeren in de toekomst. Ik help daarbij met uitvoerbaar beleid dat de klant centraal stelt.

Download het CV van Peter Gerrits als u meer gegevens van mij wilt zien. Naast mijn ervaring vindt u hier adresgegevens en mijn mobiele nummer. Het mailadres kunt u onder andere hier vinden.